banner62
BİST
8.093,54
ALTIN
1.904,43
DOLAR
28,92
STERLİN
36,85
EURO
31,90

Munzur Üniversitesi yüksek lisans kadrolarını açıkladı

Munzur Üniversitesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi için yüksek lisans programına kabul edilecek kadro sayısını açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklama şöyle

Yeni Dersim
Yeni Dersim
22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:06
Munzur Üniversitesi yüksek lisans kadrolarını açıkladı

“2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Senato Esaslarına göre yapılacak sınav ve değerlendirmeler ile lisansüstü programlara öğrenciler alınacaktır”

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

İş Sağlığı ve Güvenliği 30 kişi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  15 + 1 kişi (yatay geçiş)
Beden Eğitimi ve Spor 20 kişi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 20 kişi

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Biyoteknoloji 7 kişi
Çevre Mühendisliği 7 kişi
Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları 14 kişi
Su Ürünleri 36 kişi
Genel İşletme 17 kişi
Yönetim ve Organizasyon 17 kişi
Sosyoloji 7 kişi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 11 kişi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 15 kişi
Tarih 31 kişi
Beden Eğitimi ve Spor 16 kişi
İnşaat Mühendisliği 39 kişi
Kimyasal Teknolojiler 17 kişi

DOKTORA PROGRAMI

Su Ürünleri 5 kişi
Uluslararası İşletmecilik ve Finansal Yönetimi 3 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başvuruları 31.08.2020–11.09.2020 tarihleri arasında https://ubs.munzur.edu.tr/ogr0027 adresi üzerinden istenen bilgi ve belgeleri yükleyerek online yapılacaktır. İstenen başvuru evraklarının okunaklı ve düzgün bir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

• Birden fazla tezli yüksek lisans/doktora programlarına başvuru yapılamaz.

• Anabilim dalları için tabloda belirtilen ilgili ALES puan türünün en az 55 (elli beş) olması gerekir.

• Transkript değerlendirmesinde, YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak, transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz. AÖF’den mezun olan öğrenciler AÖF bürolarından (ön lisans ve lisans tamamlama) birleştirilmiş not çizelgelerini sunmaları gerekir.

• Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı puanı; başvurulan programın puan türüne göre ALES puanının %30’u, lisans mezuniyet notunun %70’i toplanarak hesaplanır. ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınav puanı olmayanlar için lisans mezuniyet notunun %70’i alınarak hesaplanır. Notların ağırlıklı ortalamaları bulunduktan sonra elde edilen puanlara göre adaylar en yüksek olandan başlamak üzere sıralanır, ilan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir.

• Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında süre; YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. a) İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim süresi 2 (iki) dönemdir. Harç ücreti toplam 4.500 TL olup, her dönem 2.250 TL olarak 2 (iki) eşit taksitle ödeme yapılacaktır. b) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim süresi 3 (üç) dönemdir. Harç ücreti toplam 4.500 TL olup, her dönem 1.500 TL olarak 3 (üç) eşit taksitle ödeme yapılacaktır. c) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim süresi 2 (iki) dönemdir. Harç ücreti toplam 4.500 TL olup, her dönem 2.250 TL olarak 2 (iki) eşit taksitle ödeme yapılacaktır.

• Tezli yüksek lisans programlarında başarı puanı; ALES puanının %60'ı, lisans mezuniyet notunun        %30'u, varsa YDS veya eş değer sınav puanının %10'u toplanarak hesaplanır. Yabancı dil notunun değerlendirmeye alınabilmesi için puanın en az 40 (kırk) olması gerekir. Başarı puanı 55 (elli beş) ve üzerinde olan adaylar başarı puanına göre sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde başvurulan programın puan türüne göre ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

• Doktora programına başvuru aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yüksek lisans diploması ile başvuranların en az; ilgili programın puan türündeki ALES ve YDS veya eşdeğer sınavlardan en az 55 (elli beş) puan alması gerekir. b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) veya muadili bir puan olması, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 (seksen) puana sahip olmaları ve YDS veya eşdeğer sınav puanının en az 55 (elli beş) olması gerekir.

• Doktora programına başvurunun değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10'u, yüksek lisans mezuniyet notunun        %10’u (lisans diplomasıyla direkt doktora programına başvuranlarda lisans mezuniyet notunun % 20'si), bilimsel değerlendirme sınavı notunun %20'si ve yabancı dil sınav notunun %10’unun alınıp toplanması ile elde edilen başarı notuna göre en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Doktora programına giriş için asgari başarı notu 60 (altmış) puandır. Eşitlik halinde başvurulan programın puan türüne göre ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. b) Aday, ilgili program/anabilim dalı başkanlığında yapılacak bilimsel değerlendirme yazılı sınavlarına girmek zorundadır. Sınava girmeyen veya bilimsel değerlendirme sınav notu en az 50 (elli) olmayan aday başarısız kabul edilir.

• Yabancı uyruklu öğrenciler için 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bir yıllık öğrenim ücreti 774 TL’dir (Güz dönemi: 387 TL, Bahar dönemi: 387 TL). Cumhurbaşkanlığı’nca alınan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar gereği öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinde gerçekleşecek güncellemeler yansıtılacaktır.

Munzur Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi uyarınca;

1)  Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00 (100’lük sistemde 75), yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 (100’ lük sistemde 80) olması gerekir.

2)    Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir.

3)    Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir kurumdan mezun olan öğrenci adayları için ALES veya bu sınava eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz. Türkiye’deki bir öğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden ALES’e girme şartı aranır. Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00 (100’lük sistemde 75), yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 (100’ lük sistemde 80) olması gerekir.

4)    Yüksek lisans ve doktora programı adaylarının dil yeterliliği için; a.    Resmî kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde belgeye sahip olmak. Yurt içi veya dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz. b. Doktora programı adayı Türkçeden B2 düzeyi belgesine sahip değilse: Yurt içi veya dışında lisans ya da yüksek lisans eğitimlerini, başvurdukları Munzur Üniversitesi enstitü lisansüstü programının eğitim dilinde tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden yabancı dil şartı aranmaz. Doktora programlarına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, YÖK ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavından 55 puan almış olma şartı aranır. Yabancı dil belgesi bulunmayan doktora programı adaylarında, anabilim dalları tarafından ya da üniversite tarafından yapılacak ortak yabancı dil sınavından100 tam puan üzerinden en az 55 puan almış olma şartı aranır.

• Tezli Yüksek Lisans programlarına farklı alanlardan (ilanda belirtilmiştir) başvuru yapan adaylar için “Farklı Alan Sınavı” 15.09.2020 tarihinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından ilan edilen yerde ve saatte yapılacaktır.

• Doktora programına başvuran adaylar için “Bilimsel Değerlendirme Yazılı Sınavı” 15.09.2020 tarihinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılacaktır. 

• Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlilik Sınavı 15.09.2020 tarihinde ilgili Enstitü tarafından ilan edilen yerde ve saatte yapılacaktır.

• Başarılı adayların belirtildiği asil ve yedek listeler 18.09.2020 tarihinde Üniversitemiz ve Enstitümüz ana sayfasından duyurulacaktır.

• Tezsiz yüksek programlarını kazanan adayların harç ödeme ve kesin kayıt tarihleri 01.10.202011.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır (Harç iadesi ders ekle-sil işlemleri son tarihi olan 20.10.2020 tarihinden sonra yapılmayacaktır).

• Tezli yüksek lisans ve doktora programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 21.09.202025.09.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

• Yedek aday listesi 28.09.2020 tarihinde Üniversitemiz ve Enstitümüz ana sayfasından duyurulacaktır.

• Yedek adayların kesin kayıt işlemleri 28.09.2020-30.09.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

• Belirtilen tarihler arasında kayıt işlemleri yapamayan öğrenciler için ek süre verilmeyecektir.

• 05.10.2020 tarihinde eğitime başlanılacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt İşlemleri için Gerekli Belgeler

1. Enstitü başvuru sistemi çıktısı 2. Lisans diploması   (aslı ve bir adet fotokopisi) 3. Transkript (aslı ve bir adet fotokopisi) 4. ALES sonuç belgesi (varsa) 5. Harcı yatırdığına dair dekont 6. T.C. Kimlik kartı (aslı ve bir adet fotokopisi) 7. Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için) 8. 3 adet vesikalık fotoğraf
• Belgelerin aslının ibrazı gerekli olup, fotokopileri Enstitü tarafından “Aslı gibidir” kaşesi vurularak asılları geri verilecektir.
• Kesin kayıtta adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt İşlemleri için Gerekli Belgeler

1. Enstitü başvuru sistemi çıktısı

2. Lisans diploması   (aslı ve bir adet fotokopisi)

3. Transkript (aslı ve bir adet fotokopisi)

4. ALES sonuç belgesi

5. YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

6. T.C. Kimlik kartı (aslı ve bir adet fotokopisi)

7. Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)

8. 3 adet vesikalık fotoğraf

• Belgelerin aslının ibrazı gerekli olup, fotokopileri Enstitü tarafından “Aslı gibidir” kaşesi vurularak asılları geri verilecektir.

• Kesin kayıtta adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Doktora Programlarına Kesin Kayıt İşlemleri için Gerekli Belgeler

1. Enstitü başvuru sistemi çıktısı

2. Lisans diploması   (aslı ve bir adet fotokopisi)

3. Yüksek lisans diploması (aslı ve bir adet fotokopisi)

4. Lisans ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi (aslı ve bir adet fotokopisi)

5. ALES sonuç belgesi (varsa)

6. YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

7. T.C. Kimlik kartı (aslı ve bir adet fotokopisi)

8. Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)

9. 3 adet vesikalık fotoğraf

• Belgelerin aslının ibrazı gerekli olup, fotokopileri Enstitü tarafından “Aslı gibidir” kaşesi vurularak asılları geri verilecektir. • Kesin kayıtta adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri için Gerekli Belgeler

1. Enstitü başvuru sistemi çıktısı

2. YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma (Yeminli noter tercümanı tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş) (aslı ve bir adet fotokopisi)

3. Transkript (Yeminli noter tercümanı tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş) (aslı ve bir adet fotokopisi)

4. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesi (aslı ve bir adet fotokopisi)

5. Pasaport (aslı ve bir adet fotokopisi)

6. Öğrenim amaçlı ikamet beyanı

7. 3 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

8. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge

9. Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya Ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı (Bu öğrenciler için 8. maddeye gerek yoktur).

10. Türkçe yeterlik belgesi (varsa)

11. YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi 

• Belgelerin aslının ibrazı gerekli olup, fotokopileri Enstitü tarafından “Aslı gibidir” kaşesi vurularak asılları geri verilecektir. • Kesin kayıtta adayların şahsen başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Son Güncelleme: 04.09.2020 22:17
Anahtar Kelimeler:
Munzur Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.